UGOVOR O DJELU KOJI NE SADRŽI CIJENU ZA UO JE UREDU, ZA UO JE ODNOS STRANA U UGOVORU NEBITAN