PREMA ČL 48 ZJN UO IMA PRAVO DA TRAŽI POJAŠNJENJE REFERENCI, ALI NE I OBAVEZU