PRAVILA O POSTUPKU REGISTRACIJE KORISNIKA NA PORTALU JAVNIH NABAVA