Naputak o uvjetima i načinu objavljivanja obavijesti i dostavljanja izvješća o postupcima javnih nabava na Portalu javnih nabava