UKOLIKO TD NE SADRŽI NACRT UGOVORA ALI SADRŽI SVE ELEMENTE UGOVORA TAKVA TD JE UREDNO PRIPREMLJENA