NEDOSTATAK PEČATA, POTPISA I ZAOKRUŽIVANJA NA IZJAVI JE MANJI NEDOSTATAK