POSTUPANJE KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE NAKON ZAVRŠENE E-AUKCIJE