POJAM E-AUKCIJE I KOJI PONUĐAČI MOGU UČESTVOVATI U E-AUKCIJI