UGOVORNI ORGAN U TD NE MOŽE ZABRANITI PODUGOVARANJE