OBJAŠNJENJE CIJENE NAKON E-AUKCIJE, MOŽE LI SE TRAŽITI?