NABAVKA USLUGA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NE POTPADA POD IZUZEĆA PREMA ZIDZJN