ZAKON KOJI SE PRIMJENJUJE JE ONAJ KOJI JE BIO VAŽEĆI U MOMENTU SLANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI ILI ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE