POVEĆANJE CIJENE KAO JEDAN OD USLOVA ZA IZMJENU CIJENE UGOVORA ODNOSI SE NA VRIJEDNOST CIJELOG UGOVORA