NA UGOVORE O STICANJU, NAJMU, ZAKUPU NEKRETNINE NE PRIMJENJUJE SE ZJN