KOJA PONUDA SE OCJENJUJE KAO NEPRIHVATLJIVA, A KOJA KAO NEPRAVILNA