URŽ JE DUŽAN DA UTVRĐUJE MATERIJALNU ISTINU I DA PRVO KOMPLETIRA DOKUMENTACIJU I UTVRDI ČINJENIČNO STANJE