UO U TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA NE SMIJE UPUTITI NA TAČNO ODREĐENOG PROIZVOĐAČA