UO NE MOGU U TD TRAŽITI DA SE PERIOD U KOJEM RAČUN PONUĐAČA NIJE BLOKIRAN RAČUNA OD DANA ODREĐENOG KAO DAN ZA DOSTAVLJANJE PONUDA