UO IMA PRAVO OBRATITI SE DISTRIBUTERU KAKO BI RAZJASNIO DA LI ROBA KOJU JE PONUĐAČ PONUDIO ISPUNJAVA TRAŽENE KARAKTERISTIKE