UKOLIKO UO USVAJA ŽALBU KOJA JE IZJAVLJENA PUTEM ADVOKATA/PUNOMOĆNIKA RJEŠENJE O USVAJANJU ŽALBE SE DOSTAVLJA ADVOKATU