UKOLIKO U OBAVJEŠTENJU PIŠE DA NEĆE BITI E-AUKCIJA, A U TD NAVEDENI PODACI O E- AUKCIJI TO JE OSNOV ZA PONIŠTENJE TD