UKOLIKO PONUĐAČI DOSTAVE ZBIRNO POTVRDE O IZVRŠENIM UGOVORIMA, A NIJE TAKO DEFINISANO TD PONUDA SE ODBACUJE