UKOLIKO JE UO PONIŠTIO ODLUKU O IZBORU I PRVE DVIJE PONUDE OGLASIO NEPRIHVATLJIVIM MORAO JE PONOVO ZAKAZATI E-AUKCIJU SA SAMO PONUDAMA KOJE SU PRIHVATLJIVE