UKOLIKO JE U TD TRAŽENA POTVRDA O REALIZOVANIM UGOVORIMA NEPRIHVATLJIVA JE POTVRDA O UGOVORIMA ČIJA JE REALIZACIJA U TOKU