UKOLIKO JE U TD NAVEDENO DA POTVRDU O IZVRŠENOM UGOVORU IZDAJE NARUČILAC POTVRDA IZDATA OD GLAVNOG IZVOĐAČA PODIZVOĐAČU SE NE MOŽE PRIHVATITI