UKOLIKO JE PREDVIĐEN TD OKVIRNI SPORAZUM ZA POJEDINAČNE NARUDŽBE MORAJU SE ZAKLJUČIVATI UGOVORI, A NE PUTEM NARUDŽBENICE