UKOLIKO JE PONUĐAČ UPISAO SVE CIJENE RADOVA, ALI NIJE DOSTAVIO ZADNJU STRANICU OBRASCA ZA CIJENU NA KOJOJ JE REKAPITULACIJA NJEGOVA PONUDA JE UREDNA