UGOVORNI ORGAN U OBRASCU ZA CIJENU NE MOŽE PREDVIDJETI DA SE NEKE STAVKE DAJU “GRATIS” UGOVORNOM ORGANU