TVRDNJE UO O POSTOJANJU ZABRANJENOG SPORAZUMA MORAJU BITI POTKRIJEPLJENE ODLUKOM KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH