TENDERSKA DOKUMENTACIJA MORA BITI JASNA I OMOGUĆITI NESMETANU PRIPREMU PONUDA