STRANI PONUĐAČ ISKAZAO PDV PO BIH STOPI-PRIHVATLJIVO, OSIM AKO U TD NIJE NEŠTO DRUGO PRECIZIRANO ZA STRANE PONUĐAČE