ROK ZA DOSTAVU DOKUMENATA IZ ČL 45 NIJE PREKLUZIVAN ROK TE AKO PONUĐAČ KASNI ZBOG KAŠNJENJA ORGANA KOJI IZDAJU DOKUMENTE TO MU SE NE MOŽE STAVITI NA TERET