PRILIKOM RJEŠAVANJA PREDMETA SUD BIH MORA POŠTVATI NAČELA PRAVIČNOG SUĐENJA I JEDNAKOSTI STRANAKA