PRILIKOM NABAVKE USLUGA NE MOGU SE PROPISIVATI USLOVI KOJI NISU NAVEDENI U ČLANU 50 ZJN BIH