PRIHVATLJIVOST PONUDE SE OCJENJUJE PRIJE E-AUKCIJE