PONUĐAČ KOJI UČESTVUJE U POSTUPKU KAO ČLAN KONZORCIJA NE MOŽE I SAMOSTALNO POSLATI PONUDU