PONUĐAČ KOJI NIJE PREUZEO TD ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA NEMA AKTIVNU LEGITIMACIJU ZA ŽALBU NA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA