NEZAOKRUŽIVANJE POJEDINIH TAČKI U IZJAVI NIJE RAZLOG ZA ODBACIVANJE PONUDE AKO JE OSTALO UREDNO