NEUPISIVANJE MJESTA I DATUMA NA IZJAVI IZ ČL.45 ZJN KOJA JE OVJERENA KOD NADLEŽNOG ORGANA NE UTIČE NA VALJANOST PONUDE