NEISPUNJAVANJE KOLONE “ZAHTJEV ZADOVOLJEN DA-NE” NIJE RAZLOG ZA ODBACIVANJE PONUDE