KOPIJA PONUDE NE MORA BITI UVEZANA JEMSTVENIKOM UKOLIKO TO NIJE PROPISANO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI