KOD PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE PONUĐAČ KOJI NIJE U OSTAVLJENOM ROKU DOSTAVIO PONUDU NEMA AKTIVNU LEGITIMACIJU ZA DALJE UČEŠĆE U POSTUPKU