KOD DIREKTNOG SPORAZUMA NEMA OBAVEZE FORMIRANJA KOMISIJE ZA PROVOĐENJE SPORAZUMA, ALI UO MOGU INTERNIM AKTOM ODREDITI ISTU