AKO UO TRAŽI REFERENCE ONE TREBA DA PROŠIRE, A NE SUŽAVAJU KONKURENCIJU