AKO JE PREDVIDIO DOKAZIVANJE TEHNIČKE I PROFESIONALNE SPOSOBNOSTI DOKAZIMA O IZVRŠENIM SLIČNIM POSLOVIMA UO MORA DEFINISATI ŠTA SU SLIČNI POSLOVI