OBJAŠNJENJE NEPRIRODNO NISKE CIJENE MORA BITI U SKLADU S ČLANOM 66, STAV (2) ZJN