ZBOG OSTAVLJANJA PRAZNE KOLONE ZA NEPREDVIĐENE RADOVE PONUDA NE MOŽE BITI ODBAČENA