UKOLIKO TD NE SADRŽI NACRT UGOVORA, ALI SADRŽI SVE ELEMENTE UGOVORA TAKVA TD JE UREDNO PRIPREMLJENA