TRAŽENJE KOPIJE UGOVORA PORED SPISKA O IZVRŠENIM UGOVORIMA I POTVRDA OD DRUGE UGOVORNE STRANE JE APSOLUTNA POVREDA POSTUPKA JN