PONUĐAČ KOJI NAKON IZMJENE PRVI PUT PREUZIMA TD IMA PRAVO DA SE ŽALI I NA PRVOBITNU TD U ROKU OD 10 DANA OD DANA PREUZIMANJA CJELOVITOG DOKUMENTA